KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / Antagning

LÄS VÅRA NYA UTBILDNINGSSIDOR ISTÄLLET

http://www.kth.se/csc/utbildning

TEXTEN PÅ DENNA SIDA ÄR GAMMAL

Utbildning på

Antagning -- vilka får läsa på Nada?

KTH-studenter / SU-studenter / Doktorander / Studenter vid annan svensk högskola / Yrkesverksamma och övriga

KTH-studenter

Vanliga teknologer

Bara de teknologer som programmet (studievägledningen) lagt in i Ladok som studerande på en kurs får läsa kursen. Det är bara dessa som det går att rapportera in betyg på.

För obligatoriska kurser i åk 1 lägger programmen in alla antagna. För obligatoriska kurser högre upp lägger programmet in alla som flyttats till högre årskurs.

För valbara kurser ska teknologen lämna in sitt val till sitt utbildningsområdes kansli. Utbildningsområdet administrerar valet och kan godkänna eller underkänna valet. Ett fåtal Nadakurser är platsbegränsade och då kanske inte alla kan antas.

En teknolog som påbörjade kursen tidigare läsår och då registrerades i Ladok men inte fullföljde utan vill "läsa om" får göra det.

KTHs budgetsystem bygger på att varje program får pengar för att täcka betalningen till institutionerna för de kurser programmets studenter kommer att läsa. Programansvarig ska sedan se till att denna ram inte överskrids. På senare år har det inte varit något problem.

Utbytesstudenter vid KTH

Utbytesstudenter som antagits vid KTH ska kontakta kansliet för sitt utbildningsområde för att välja kurser. Kansliet ska lägga in kursvalet i Ladok. När detta gjorts, kan studenten läsa de valda kurserna.

Studenter vid mastersprogrammet Scientific computing

Nada har ett mastersprogram i beräkningsteknik för svenska och utländska studenter med akademisk grundexamen. Dessa studenter kontaktar Lennart Edsberg för att få sitt kursval inlagt i Ladok.

topp>>

Studenter vid Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet finns såväl fristående kurser i datalogi och numerisk analys som den Matematisk-datalogiska linjen. Ansökan till fristående kurser kan göras senast 15 april respektive 15 oktober på blankett som finns i Stockholms universitets utbildningskatalog. Upplysningar om kurserna ges av Caroline Nordqvist, caroline@nada.kth.se (eller tfn 790 9107 måndag 10-12 eller fredag 14-16).

Studenter inskrivna vid Matematisk-datalogiska linjen vid Stockholms universitet ska kontakta Caroline Nordqvist, caroline@nada.kth.se (eller tfn 790 9107 måndag 10-12 eller fredag 14-16) för besked om vilka kurser de får/ska läsa.

topp>>

Doktorander

Doktorander vid Nada

Doktorander vid Nada får läsa de Nadakurser de kommer överens med sin handledare om att läsa.

Doktorander vid andra institutioner

För doktorander vid andra institutioner än Nada som läser teknologkurser vid Nada gäller följande. Doktorander vid andra institutioner än Nada som vill läsa en doktorandkurs vid Nada ska kontakta kursledaren för doktorandkursen.

topp>>

Studenter vid annan svensk högskola

En student vid en annan svensk högskola kan läsa enstaka kurser vid KTH. Det går alltså att söka till kurser som ingår i civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna vid KTH, utom exjobb och kurser som går i årskurs 1. Den högskola som studenten studerar vid avgör om kurserna får tillgodoräknas vid den högskolan (det är klokt att kolla högskolans inställning i förväg). All antagning av sådana studerande sker genom Antagningen på KTHs Centrala utbildningskansli. Det går alltså inte att bli antagen via Nada eller via kursansvarig. Ansökningsblankett.

Det går också att söka fristående kurser vid SU, se ovan.

topp>>

Yrkesverksamma och övriga

Nada erbjuder speciella vidareutbildningsskurser i datalogi för yrkesverksamma. Antagningen administreras av KTH centralt. Information om ansökan mm. Platsantalet är begränsat. Information om kursutbudet finns under fliken vidareutbildning eller kan fås via Inge Frick, inge@nada.kth.se

Det finns också en möjlighet för yrkesverksamma (framför allt civilingenjörer och högskoleingenjörer) att söka som fristående studerande till de vanliga teknologkurserna (utom årskurs ett och exjobb) och till doktorandkurser. Tänker du söka till en doktorandkurs bör du först kontakta kursledaren för doktorandkursen. Antagningen administreras av KTH centralt. Information om ansökan mm. Information om kursutbudet hittar du på kurslistorna under teknologer.

Det går också att söka fristående kurser vid SU, se ovan.

topp>>


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2008-11-14