KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

  
 arrow rigth

   
   
   
   
   
   
   

 

  

KTH / Nada / Utbildning / Forskarutbildning / Doktorandkurser / F2D5510

Konvergerande medier (Converging media), 5p

Doktorandkurs på Medieteknikprogrammet på NADA, KTH, HT03

Kursen behandlar på ett både övergripande och systematiskt sätt olika aspekter av mediekonvergens: genre; historiska paralleller; innehåll och form; interaktivitet; juridik; kommunikationsteori; konsumtion / användning; mobilitet; nyhetsmedier; produkt; produktion; radio- och tv-medier; remediering; tekniska system; ägarförhållanden. Föreläsare på kursen kommer från såväl näringsliv, forskning som politiken. Kursen kommer att gå på torsdagar (med några undantag) under period oktober-december och med start den 2 oktober. Kursen vänder sig till doktorander inom medie- och kommunikationsvetenskap, medieteknik, HMI, datalogi och angränsande ämnen.

Kursansvarig är Leif Dahlberg, fil dr (Stockholms universitet, 1999), lektor i kommunikation vid NADA (från 2000). Jag har mottagning efter överenskommelse eller i samband med undervisningen. Mitt tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3, plan 6, rum 1630. E-postadressen är dahlberg@nada.kth.se och telefonnummret 08-790 66 80.

På NADA ger jag även kursen 2D1601 Kommunikation och media. Tillsammans med Per-Anders Forstorp ansvarar jag även för 2D1603 Kommunikation, medier och kultur och 2D1348 Kommunikation och information; och tillsammans med Tanja Pelz-Wall ansvarar för 2D1602 Lärande och IKT.
 
Sidansvarig: Leif Dahlberg, dahlberg@nada.kth.se
Uppdaterad: 2003-10-18