KTH / Nada / Utbildning / Forskarutbildning / Doktorandkurser

Doktorandkurser läsåret 2003/2004

Allmänt

Namn: Tillämpad pedagogik för Nadadoktorander
Kursnummer: 2D5600
Lärare: Henrik Eriksson
Tidsperiod: 8 september--10 oktober 2003
Poäng: 1
Kursens webbplats.http://www.nada.kth.se/~henrik/tilped/

Numerisk analys

Hedging Your Portfolio: Options, Swaps, Derivatives
Kursnummer: 2D5244
Kursledare: Andre Jaun
Kursstart: 18 August - 19 December 2003
Poängantal: 4 credit points
Kurshemsida: http://www.lifelong-learners.com/opt/nu

Numerical Methods for Partial Differential Equations
Kursnummer: 2D5246
Kursledare: Andre Jaun
Kursstart: 20 October - 19 December 2003
Poängantal: 4 credit points
Kurshemsida: http://www.lifelong-learners.com/pde/nu

Datalogi

Cultures of programming - hackers, crackers and open source
Kursnummer: HMI 760
Kursledare: Daniel Pargman
Kursstart och kurslängd: Början av oktober. Kurslängt = 10 veckor, 3 timmar/vecka.
Poängantal: 5 poäng
Kurshemsida: http://www.hmi.kth.se/Courses/HMI760.html

Människa-datorinteraktion

Inga kurser anmälda

Det ges också kurser i HMI-forskarskolans regi

Medieteknik och grafisk produktion

Konvergerande medier (Converging media)
Kursnummer: F2D5510
Kursledare: Leif Dahlberg
Kursstart och kurslängd/antal timmar: vecka 40 -- 50 / 10 x 3h
Poängantal: 5p
Kurshemsida: F2D5510