KTH / Nada / Utbildning / Forskarutbildning / Doktorandkurser

Doktorandkurser läsåret 2002/2003

Numerisk analys

Namn: Numerical Methods for ODEs and DAEs - Numeriska metoder för ODE och DAE
Kursnummer: 2D5234
Kursledare: Michael Hanke
Kursstart: period 3 2002/2003
Poäng 5
Länk till kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D5234/

Name: Hedging Your Portfolio: Options, Swaptions, Derivatives - Riskanalys, portföljhantering och finansiella derivat
Number: 2D5244
Teacher: Andre Jaun
Dates: 18 August - 19 December 2003
Credits: 4 points
Link: http://www.lifelong-learners.com/opt/nu

Name: Numerical Methods for Partial Differential Equations - Numeriska metoder för partiella differentialekvationer
Number: 2D5246
Teacher: Andre Jaun
Dates: 20 October - 19 December 2003
Credits: 4 points
Link: http://www.lifelong-learners.com/pde/nu

Datalogi

Namn: Data Mining & Knowledge Discovery - Databrytning
Kursnummer:2D5342
Kursledare: Stefan Arnborg
Kursstart: period 3 2002/2003
Länk till kurshemsida:http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D5342/
Poäng 4

Människa-datorinteraktion

Namn: Narrative and HCI - Berättande och MDI.
Kursnummer: 2D5369
Kursledare: Leif Dahlberg
Kursstart: 26 mars 2003
Kurslängd: mars-maj (kursdatum: 26/3, 2/4, 9/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5)
Antal timmar: 8 x 4h = 32h
Poäng: 5
Länk till en kurshemsida http://www.hmi.kth.se/Courses/HMI759.html

Medieteknik och grafisk produktion

Inga kurser anmälda